Vakken

Op Effent worden heel veel verschillende vakken gegeven. Kijk maar eens in de lessentabel (schoolgids). Bijzonder is dat je, in tegenstelling tot veel andere scholen die de Theoretische Leerweg aanbieden, op Effent pas aan het einde van klas 3 je vakkenpakket kiest. Op deze manier houd je alle opties lang open en werk je aan een brede ontwikkeling.

Dat vakkenpakket moet aan bepaalde wettelijke eisen voldoen en passen in één van de 4 profielen (techniek, economie, zorg en welzijn en groen). Naast de verplichte vakken kun je bij ons ook examen doen in de vakken muziek, tekenen en lichamelijke opvoeding. Dat is ook best bijzonder! Naast alle vakken hebben we ook nog verschillende projecten. Klas 1 heeft het Biesboschproject, klas 2 het project Werk en Wonen en klas 3 sluit het vak CKV in projectvorm af met een indrukwekkende voorstelling en expositie.

Wiskundemodule

Als je na je eindexamen naar de havo wilt, maak je daar de keuze voor een profiel. In elk sectorprofiel zit wiskunde, maar let op, het is een vak met verschillende niveaus! Zo is het vak niet in alle profielen even zwaar en ook de inhoud is niet hetzelfde. De profielen Cultuur & Maatschappij en Economie & Maatschappij sluiten goed aan op de MAVO maar voor de twee andere profielen is wat extra wiskunde nodig.

Daarom bieden we examenkandidaten, die denken door te stromen naar de havo en kiezen voor de profielen Natuur & Techniek én Natuur & Gezondheid, een wiskundemodule aan. Deze module is samengesteld door wiskundedocenten van Effent én van het Mgr. Frencken College en zorgt ervoor dat de aansluiting gemakkelijker zal verlopen. Het eerste deel van de module geven Effent-docenten op de MAVO. Na het examen in mei nemen de docenten van het Mgr. Frencken College het over. Voor het profiel Natuur & Techniek moet de module met een voldoende worden afgesloten.

Achtste vak

Op de mavo doe je examen in de theoretische leerweg van het vmbo. Dat examen bestaat standaard uit zeven vakken. Examen doen in acht vakken verruimt de keuzemogelijkheid aanzienlijk. Op Effent kunnen we je helpen in acht vakken eindexamen te doen. Het is overigens bij de doorstroming naar de vierde klas van de HAVO niet verplicht om acht vakken te hebben.