Leerlingenraad

Effent kent al jaren een actieve Leerlingenraad. Dit is een raad die opkomt voor de belangen van de leerlingen dus ook voor jou. Zij praat mee over allerlei schoolzaken zoals de hoeveelheid toetsen, schoolregels en inrichting van het schoolplein. Een paar keer per jaar heeft de raad overleg met mevr. Janus, de directeur.Twee actieve meiden bij de Leerlingenraad zijn Britt en Gijsje. Heeft de Leerlingenraad eigenlijk ook invloed? 'Jazeker, zo zijn er op initiatief van de Leerlingenraad een aantal huiswerkvrije dagen en mogen er maar 2 proefwerken per dag gegeven worden,' aldus Britt. Volgens Gijsje is er nóg veel meer! ‘We organiseren ook activiteiten zoals de rozenactie op Valentijnsdag en op Nationale Complimentendag werden alle scholieren verrast met een bijzondere spreuk op hun kluisje.'

Tienerpartij

Naast de Leerlingenraad hebben we ook de Tienerpartij. Deze bestaat uit een aantal leerlingen die maatschappelijk betrokken zijn en opkomen voor de rechten van jongeren. Hoewel leerlingen van Effent nog geen stemrecht hebben, zorgt de Tienerpartij er wel voor dat de gemeentelijke politiek luistert naar hun wensen en ideeën. Meer over de Tienerpartij vind je op Facebook.

Heb jij ook interesse om mee te doen met de Leerlingenraad of wil je betrokken zijn bij de Tienerpartij? Meld je dan bij begeleider dhr. L. Peeters.