Ouderraad

De ouderraad van Effent behartigt de algemene belangen van alle leerlingen en hun ouders. De ouderraad wil de betrokkenheid van de ouders stimuleren en de communicatie tussen school en ouders bevorderen. Betrokkenheid van de ouders is belangrijk om de kwaliteit van het onderwijs en leefklimaat op school hoog te houden.

De ouderraad overlegt met de directeur over allerlei onderwerpen zoals veiligheid, schoolregels, communicatie, (meerjaren)plannen, onderwijsontwikkeling, normen & waarden, lesrooster & lesuitval, schoolresultaten, enzovoort. Daarnaast ondersteunt de ouderraad het schoolteam bij activiteiten. Denk hierbij aan activiteiten zoals schoolfeesten, projecten en de open dag.

De ouderraad bestaat op dit moment uit 19 ouders en komt zo'n zes keer per jaar samen. Er worden dan diverse onderwerpen besproken die op de agenda staan. Soms wordt er voor een bepaald thema een deskundige spreker uitgenodigd. Lid worden van de ouderraad kan tijdens de eerste informatieavond aan het begin van het schooljaar.

Heeft u een vraag, suggestie en/of opmerking voor de ouderraad? Mail dan naar ouderraadeffent@rocwb.nl. U ontvangt altijd antwoord!