Ziekmelding

Soms komt het voor dat uw kind zich niet goed genoeg voelt om naar school te komen. In dat geval neemt u ’s morgens tussen half 8 en 8 uur telefonisch contact op met de administratie van de school. Zij maken met u afspraken over de verwachte terugkeer op school en noteren de melding in Magister, zodat alle docenten op de hoogte zijn.

Als uw kind toch langer ziek is, neemt u opnieuw contact op met de administratie. Als uw kind vaak of langdurig ziek is, zal de mentor hierover met u contact opnemen. Het kan zijn dat wij u en uw kind dan doorverwijzen naar de jeugdarts van de GGD voor een advies. De afspraken hierover zijn conform het m@zl-project.

Meer over de werkwijze vindt u in de schoolgids elders op deze website. Als uw kind tijdens de les ziek wordt, zal altijd vanuit school contact opgenomen worden met één van de ouders. Samen met de ouders wordt dan besproken of de leerling naar huis kan komen. Omdat we het belangrijk vinden dat zieke leerlingen veilig thuis komen, houden we de leerling op school tot contact met ouders heeft plaatsgevonden.