Tentamen in Taaldorp

Woensdag 1 april 2015 - De tentamens zijn in volle gang voor onze vierdejaars. Praktische mondelinge vaardigheden worden getest in het Taaldorp. Hoe red je je bijvoorbeeld in een Engels hotel..?